Cena měření radonu

Vaše konečná cena za měření je 2500,- Kč, včetně DPH. V ceně je paušálně zahrunuta doprava do 200 km z našeho sídla v obci Dobřichovice (viz kontakty). Další kilometry navíc jsou zpoplatněny 4,- Kč/km.

Příklad 1: Vzdálenost Dobřichovice – Váš pozemek je 97 km. Celkový počet kilometrů je 2x 97 = 194 km. V paušálu je zahrnuto max. 200 km, platí tedy cena 2500,- Kč.

Příklad 2: Vzdálenost Dobřichovice – Váš pozemek je 115 km. Celkový počet kilometrů je 2x 115 = 230 km. Paušál zahrnuje 200 km, k ceně 2500,- se tedy připočítá 30 km navíc za 4,- kč/km tj. 120,- Kč navíc.